KONTOROVERSIKTEN FOR PPT
Systematisk oversikt over alle PPT-kontor i Norge


Forside

Psykologi i kommunen

 

Nettansvarlig

 


PPT for Tromsø
Oppdatert: 11. mai 2009

Besøksadresse: Rådhuset
Postadresse: Rådhuset  
Postnr/sted: 9299  Tromsø
Telefon: 77 79 00 00
Fax:
E-postadresse: ppt@tromso.kommune.no
Web-adresse: http://www.tromso.kommune.no/index.db2?id=1070
Kontoret betjener: Karlsøy kommune
Tromsø kommune

Medarbeidere:

Navn Stilling Prosent-stilling:
Åse Bang Spesialpedagog 100
Kari Tyldum PP-rådgiver 100
Anna Eggen Spesialpedagog 100
Anne Berit Imerslund Spesialpedagog 100
Anne Caspersen Spesialpedagog 100
Anne-Marit Pettersen Logoped 100
Bente Stellander Psykologspesialist 20
Berit Leiknes Spesialpedagog 100
Berit Småbakk Logoped 100
Bjørg Kalnes Logoped 80
Brit Marit Borch PP-rådgiver 100
Britt Isaksen Spesialpedagog 100
Christer Gulbrandsen Atferdsfaglig konsulent 100
Else Minni Heimgård Psykologspesialist 100
Evelyn Johnsen Psykolog 100
Geir Steinar Eriksen Psykolog 100
Gry Sollund Hegsbro Logoped 100
Gunn-Britt Eikjok Andreassen Sosionom 100
Hanne Nergård Psykolog 100
Hilde Åse Fuhr PP-rådgiver 100
Hilde Hanssen Spesialpedagog 100
Hilde-Mari Dahle Pedagogisk rådgiver 100
Inger-Johanne Nielsen Spesialpedagog 100
Ingrid Marie Gran 1. Sekretær 100
Ingvild Kamplid PP-rådgiver 50
Kjersti Vinnes Spesialpedagog 100
Linda Skog Logoped 100
Marit Catrine Lind Karlsen Spesialpedagog 100
Ragnhild Kristoffersen Sekretær 100
Renata Sztraube PP-rådgiver 100
Rita Halle Pedagog 100
Rønnaug Holmvik (pemisjon H2009) PP-rådgiver 100
Siv Hege Kvalness Kontorsekretær 50
Sturla Wiborg Spesialpedagog 100
Terje Johannessen Spesialpedagog 100
Tone Irene Larsen Audiopedagog 100
Tove Furnes PP-rådgiver 100
Trine Lise Solvoll Spesialpedagog

 

Til Forside